Eğitim Sitesi

Monoteizm Nedir? Monoteizm Hakkında Kısaca Bilgi

Monoteizm Terimi Hakkında Bilgiler

MonoteizmTarih Terimi Olarak Monoteizm:
Tektanrıcılık.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İttifak: Uyuşma, birlikte hareket etmek üzere anlaşma, sözleşme. devam et

  box Siyasetname: İdareci ve hükümdarlara devlet yönetimiyle ilgili öğütler vermek için yazılan kitaplar. devam et

  box Ümmet: Bir peygambere inanıp onun yolunu seçen kimselerin tümü.(Muhammed Ümmeti Gibi). devam et

  box Pontus (Pontos): Eskiçağlarda Anadolu'nun kuzeydopusuna verilen ad. devam et

  box Yeni Osmanlılar: Sultan Abdülaziz devrinde Meşrutiyet'e geçilmesi için çalışan ve bunun için kurulmuş olan cemiyetin adı. Bunlara "Genç Osmanlılar" da denirdi. devam et

  box Cizye: 1-Müslüman devletlerde askere gitmedikleri için müslüman olmayan yetişkin erkeklerden alınan kelle vergisi. 2-Müslüman olmayanlardan askerlik hizme devam et

  box Popülizm: Halkla ilgili her şeyi yüceltme eğilimi ve tutumu. devam et

  box Patrik: Ortodoks Hristiyanların bağlı olduğu kiliselerin başkanlarına verilen san. Ortodoksların ruhanî lideri. En büyük Ortodoks rahibi. devam et