Eğitim Sitesi

Monogenesis (Tekkökencilik) Nedir? Monogenesis (Tekkökencilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Monogenesis (Tekkökencilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Monogenesis (Tekkökencilik)Arkeoloji Terimi Olarak Monogenesis (Tekkökencilik):
İnsanların ya da dilin tek bir kökenden türediğine inanan düşünce sisteminin adı. Karşıtı Çokkökencilik (Poligenesis)'tir.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Senatus (Senato): Roma'da kralın danışma meclisine verilen ad. devam et

  box Periptertos: Cellasının çevresi tek sıra sütun dizisiyle çevrilmiş tapınaklara verilen ad. devam et

  box Dendokronoloji: Bir ağacın yaşını ve içinde yer aldığı ya da kullanıldığı arkeolojik ortamın zamanını belirlemek için ağaç halkalarından yararlanma yöntemine verilen devam et

  box İonia Bölgesi: Antik dönemde Batı Anadolu'da Foça'dan Güllük Körfezi'nin kuzey kısmına kadar olan bölgeye verilen isim. devam et

  box Boiotia: Orta Yunanistan'da Tunç Çağı Dönemi'nde zenginliği ve gücü ile ünlü bölgeye verilen ad. En önemli kenti Thebai idi. devam et

  box Vanaks: Akha krallarına verilen ad. devam et

  box Relik: Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcük. devam et

  box Cicero: M.Ö. 63 yılında konsül olmuş, Romalı ünlü hatip ve devlet adamı. devam et