Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Monogenesis (Tekkökencilik) Nedir? Monogenesis (Tekkökencilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Monogenesis (Tekkökencilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Monogenesis (Tekkökencilik)Arkeoloji Terimi Olarak Monogenesis (Tekkökencilik):
İnsanların ya da dilin tek bir kökenden türediğine inanan düşünce sisteminin adı. Karşıtı Çokkökencilik (Poligenesis)'tir.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Arasta: Çarış, dizi dükkanlar. Bazen önlerinde revak yada karışlıklı sıraların arasında örtü bulunanlar bir tür kapalı çarpı oluştururlar. devam et

  box Colon: Roma İmparatorluğu'nda kuramsal olarak özgür ama fiilen işlediği toprağın kiracısı durumundaki köylü sınıfına verilen ad. Roma İmparatorluğu'nda ve da devam et

  box Senatus (Senato): Roma'da kralın danışma meclisine verilen ad. devam et

  box Büst: İnsanın vücudunun başını ya da göğüsten yukarısını gösteren heykel. devam et

  box Anta: 1- Hellen tapınağında cellanın yan duvarlarının uçları. 2- Bir tapınakta Naos yan duvarlarının ucunda yer alan pilastr'a verilen ad. Bir başka deyi devam et

  box Andronitis: Hellen evlerinde erkekler için ayrılmış bölüme verilen ad. devam et

  box Orta Helladik: Yunanistan anakarasında yaklaşık olarak M.Ö. 2000 ile M.Ö.1650 yılları arasındaki seramik dönemine verilen ad. devam et

  box Areopagos: Eski Yunanistan'da Soylular-Aristokratlar Meclisine verilen ad. devam et