Eğitim Sitesi

Monad Nedir? Monad Hakkında Kısaca Bilgi

Monad Terimi Hakkında Bilgiler

MonadFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Monad:
Bölünmez birlik. Platon'da idea. Leibniz'de artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin her biri.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Fiyat (Eder): Mal ve hizmetlerin birim para insinden değerine fiyat denir. Mal ve hizmetlerin değeri fiyata göre belirlenir. Mal ve hizmetlerin fiyatları piyasalard devam et

  box Monizm: Birbirine indirgenemeyen iki ayrı töz ya da gerçekliğin varlığını öne süren dualizme ve bir şeyler çokluğunun varoluşunu kabul eden plüralist felsefey devam et

  box Muhatap: Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse, etkileşim içinde bulunulan durum, kişi ya da grup. devam et

  box Filoloji: Dil bilimi. devam et

  box Yaptırım: Bir kuralın uygulanmasını sağlayan zorlayıcı faktörlerin tümü. devam et

  box Psikosomatik Hastalık: Duygusal bozukluktan kaynaklanan bedensel rahatsızlık. devam et

  box Müfredat: Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar, öğretim programı. devam et

  box Süreç: Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi. devam et