Eğitim Sitesi

Moleküller arası kuvvet Nedir? Moleküller arası kuvvet Hakkında Kısaca Bilgi

Moleküller arası kuvvet Terimi Hakkında Bilgiler

Moleküller arası kuvvetKimya Terimi Olarak Moleküller arası kuvvet:
Bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Periyodik Cetvel: Artan atom numarasına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementlerin dikey sıralar oluşturacak şekilde sıralanmış hâli devam et

  box Termoplast: Isı etkisi altında dönüşümlü olarak formunu kaybeden, şekillendirilebilen yapılara verilen isim. devam et

  box Fotokimyasal tepkime: Işığın etkisiyle gerçekleşen kimyasal tepkimeler. devam et

  box Denkleştirilmiş Denklem: Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik. devam et

  box Aktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji. devam et

  box Beta Parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron devam et

  box Hidrokarbon: Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik. devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et