Eğitim Sitesi

Molekül Formülü Nedir? Molekül Formülü Hakkında Kısaca Bilgi

Molekül Formülü Terimi Hakkında Bilgiler

Molekül FormülüKimya Terimi Olarak Molekül Formülü:
Molekülü oluşturan elementlerin atomlarının sayısını ve cinslerini gösteren formül.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Alkin: Molekülünde bir ya da daha fazla karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbon. devam et

  box Bileşik: İki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermeyen, kendinden d devam et

  box İç enerji: Sistemin toplam enerjisi. devam et

  box Asidik Tamponlar: Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözeltileri denir. devam et

  box Peptit bağı: Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubuyla diğer amino asidin amino grubu arasında bir molekül su çıkarak oluşan kovalent bağ. devam et

  box Avogadro Kanunu: Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir. devam et

  box Henry sabiti: Henry kanunundaki kH sabiti. devam et

  box Heterojen Sistem: Birden fazla fazın birarada bulunması. devam et