Eğitim Sitesi

Molekül Formülü Nedir? Molekül Formülü Hakkında Kısaca Bilgi

Molekül Formülü Terimi Hakkında Bilgiler

Molekül FormülüKimya Terimi Olarak Molekül Formülü:
Molekülü oluşturan elementlerin atomlarının sayısını ve cinslerini gösteren formül.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Çarpışma Teorisi: 1-Tepkimenin gerçekleşebilmesi için, giren taneciklerin birbiriyle çarpışması gerektiğini belirten teori. 2-Bimoleküler gaz fazı reaksiyonların devam et

  box Zayıf Asit: İyonlarına çok az ayrışabilen asit. devam et

  box Amfoter Oksit: Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler. devam et

  box Ekzotermik Tepkime: Isı vererek gerçekleşen tepkime. devam et

  box Monomer: 1- Bir araya gelerek çok uzun polimer yapısı oluşturan en küçük birim. 2-Birbirine bağlanarak polimer denen uzun zincirli karmaşık moleküller oluşt devam et

  box Alken: genel formüllü ve yapısında en az bir tane çift bağ içeren (-C=C- devam et

  box Bilimsel Yöntem: Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü. devam et

  box İndirgenme: 1-Bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir. Elektron alan bir atom ya da iyonun değerliği küçülür. 2-Elementlerin elektron olarak bir değ devam et