Eğitim Sitesi

Molar kütle Nedir? Molar kütle Hakkında Kısaca Bilgi

Molar kütle Terimi Hakkında Bilgiler

Molar kütleKimya Terimi Olarak Molar kütle:
1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bağ Çifti: Kovalent bağ oluşumunda yer alan elektron çifti. devam et

  box Yapay Radyoaktiflik: Radyoaktif olmayan bir çekirdeğin yüksek enerjiye sahip çeşitli tanecikler ile bombardımanı sonucu kararsız hale getirilmesi. devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et

  box Molal kaynama noktası yükselmesi sabiti: Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı. devam et

  box Derişik Çözelti: Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti. devam et

  box Sabunlaşma: Yağların bazlarla etkileşmesi olayı. Ürünleri gliserin ve sabun olan tepkime. devam et

  box Bazik Tamponlar: Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir. devam et

  box Elektron Dağılımı: Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi devam et