Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Molar çözünürlük Nedir? Molar çözünürlük Hakkında Kısaca Bilgi

Molar çözünürlük Terimi Hakkında Bilgiler

Molar çözünürlükKimya Terimi Olarak Molar çözünürlük:
Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Nükleon: 1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların ge devam et

  box Adlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. devam et

  box Elektroliz: 1-Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşenlerine ayrıştırılması. 2-Elektrik akı devam et

  box Donma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. devam et

  box Fotoelektrik: Düşük frekanslı ışığa maruz kalan metalden elektron kopması. devam et

  box Kimyasal Bağ: 1-Aynı ya da farklı cinsten atomları, kuvvetli etkileşimlerle kümeler hâlinde bir arada tutan kuvvet. 2-Maddeler atom veya moleküllerin birleşmesiy devam et

  box Polialkoller: Bileşik iskeletinin değişik yerlerinde farklı C atomları üzerinde olmak şartı ile birden fazla -OH içeren bileşiklerdir. devam et

  box Nötrleşme: Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye girerek, bir birinin etkisini yok etmesi. devam et