Eğitim Sitesi

Molar çözünürlük Nedir? Molar çözünürlük Hakkında Kısaca Bilgi

Molar çözünürlük Terimi Hakkında Bilgiler

Molar çözünürlükKimya Terimi Olarak Molar çözünürlük:
Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Termit tepkimesi: Bir metal oksidi serbest metale dönüştürmek için alüminyum metalinin indirgen olarak kullanıldığı indirgenme-yükseltgenme tepkimesi. devam et

  box Küresel simetri: Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali. devam et

  box Jelatin: Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, devam et

  box Alkin: Molekülünde bir ya da daha fazla karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbon. devam et

  box Uçucu Olmayan Sıvı: Moleküller arasında çekim kuvveti ve kaynama noktası yüksek, buna karşılık buhar basıncı düşük olan sıvı. devam et

  box Çözelti: İki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde tamamen çözünmesi sonucu oluşan homojen karışıma çözelti denir. devam et

  box Asit Oksit: Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir. devam et

  box Hızlandırıcı: Elektron, proton ve alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji kazandıran alet. devam et