Eğitim Sitesi

Molar çözünürlük Nedir? Molar çözünürlük Hakkında Kısaca Bilgi

Molar çözünürlük Terimi Hakkında Bilgiler

Molar çözünürlükKimya Terimi Olarak Molar çözünürlük:
Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kütlenin korunumu kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. devam et

  box Bazik Tamponlar: Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir. devam et

  box Eter: Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir. devam et

  box Fosforesans: Bir maddenin uyarılması sonucu ortamdan uyarıcı kaldırılsa da bir süre daha ışıma yapması. devam et

  box Fotoelektrik olay: Bir metal üzerine düşürülen ışığın, metal yüzeyinden elektron koparması olayına denir. devam et

  box Endotermik Tepkime: Isı alarak gerçekleşen tepkime. devam et

  box Serbest radikal: Yüksek etkinlikte, eşleşmemiş elektron içeren molekül parçacığı. devam et

  box Sistem: Özelliklerini incelemek istediğimiz bölge. devam et