Eğitim Sitesi

Mol Nedir? Mol Hakkında Kısaca Bilgi

Mol Terimi Hakkında Bilgiler

MolKimya Terimi Olarak Mol:
Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı.

 

MolFen Bilimleri Terimi Olarak Mol:
Avagadro sayısı kadar tanecik taşıyan madde.

 

MolBiyoloji Terimi Olarak Mol:
Gram kütlesi molekül ağırlığına eşit olan bir kimyasal madde miktarı, kendisini oluşturan atomların atom ağırlıkları toplamıdır.

 

MolMutfak - Yemek Terimi Olarak Mol:
Yumuşak. Katıyla yumuşak arası. Ekmek hamuru sertliğinde.

 

MolBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Mol:
Kimya'da Avogadro sayısı kadar atom ya da molekül içeren miktar.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri:

  box D-bloku: Periyodik tablonun d-orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü. devam et

  box Radyografi: X ya da gama ışıması yardımı ile film ya da duyarlı plaka üzerinde görüntü elde etme yöntemi. devam et

  box Molar çözünürlük: Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi. devam et

  box Graham Kanunu: Sabit sıcaklıkta bir gazın difüzyon veya efüzyon hızı, o gazın öz kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır. devam et

  box Anot: 1-Elektrolizde güç kaynağının (+) pozitif ucuna bağlanan elektrot. 2-Elektrolizdeki yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot. devam et

  box Periyodik Tablo: Periyodik cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düzene göre sıralanmıştır. devam et

  box Pil: 1-Kendiliğinden gerçekleşen bir kimyasal tepkime sonucunda açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlardır. 2-Kimyasal enerjinin elektr devam et

  box Monosübstitüe benzen: Benzene bir grubun bağlanmasıyla oluşan yapının genel adı. devam et