Eğitim Sitesi

Mol Kesri Nedir? Mol Kesri Hakkında Kısaca Bilgi

Mol Kesri Terimi Hakkında Bilgiler

Mol KesriKimya Terimi Olarak Mol Kesri:
Bir karışım veya çözeltide bulunan maddenin mol sayısının karışımdaki bileşenlerin toplam mol sayısına oranı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Karbanyon: Karbon atomunun üzerinde pozitif yükün olduğu yapılar. devam et

  box Oktet: Bir atomun en dış enerji seviyesindeki elektron sayısının 8 olması hali. devam et

  box Aktifleşme Enerjisi: Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji. devam et

  box Doğal Radyoaktiflik: Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi devam et

  box Hidrokarbon: Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik. devam et

  box Molekül-gram: Bir mol kovalent bağlı bileşiğin kütlesi. devam et

  box Yarılanma Süresi: Işımalarla radyoaktif elementin yarısının, başka elementlere dönüşebilmesi için geçen zaman. devam et

  box Çift bağ: İki atom arasında iki elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıyla ortaya çıkan bağ. devam et