Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Modle Etme Nedir? Modle Etme Hakkında Kısaca Bilgi

Modle Etme Terimi Hakkında Bilgiler

Modle EtmeSanat Terimi Olarak Modle Etme:
Resim ve heykelde form verme işi.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Chiaroscuro: Yağlıboya resminde keskin karşıtlıklar yaratacak biçimde düzenlenmiş ışık-gölge dağılımı. İlk kez İtalyan ressamı Correggio tarafından 16. yüzyılın ba devam et

  box Transformasyon: Bir şeyin biçimini ya da görünüşünü değiştirme. devam et

  box Yapı: 1- Bir yapıtı oluşturan belirli ilke ve kurallarla bir araya getirilmiş öğeler bütünü. 2- Bir inşaat eylemi sonucunda ortaya çıkan her türlü ürün. devam et

  box Hippocaust: Hamamlarda yer altından ısıtma sistemi. devam et

  box Üslup: 1. Bir sanat yapıtının ya da yapıtlar grubunun, bir devrin, bir bölgenin veya bir ekolün ifade bakımından özellikleri. Bir sanatçının kendine özgü biç devam et

  box Anıtsal: Anıt niteliğinde ya da büyük boyutlu heykel veya yapılar. devam et

  box Rölyef: Kabartma da denir. Bir düzlem üstüne tasarlanıp gerçekleştirilen heykelcilik ürünü. Rölyefte, üç boyutlu heykele özgü niteliklerin yanı sıra perspekti devam et

  box Sahın: 1. Camilerde ve bazilika biçimli kiliselerde mihraba ya da apsise doğru uzanan ve genellikle birbirinden kemerli sütun ve ayaklarla ayrılmış bölümlerd devam et