Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mizbah Nedir? Mizbah Hakkında Kısaca Bilgi

Mizbah Terimi Hakkında Bilgiler

MizbahTarih Terimi Olarak Mizbah:
Eski çağlarda, dinî törenlerde Tanrıya kurban sunulan yer.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Orta Çağ: Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer. devam et

  box Sünnî: Hz. Muhammed'in yolunda giden, dört imamdan birinin mezhebinden olan kimse. (Dört İmam: Ebu Hanife, Safî, Malik, Hanbel). devam et

  box Efsane: Ün salmış, dillere düşmüş olağanüstü olay. devam et

  box Taassup: Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu. Bağnazlık. devam et

  box Tebaa: Uyruk. Bir devletin yönetimi altında bulunan insanların tamamı. devam et

  box İdol: Tarih öncesi ve İlkçağda tanrılara adak olarak su nulan taş, seramik bazen de kemikten yapılmış, tanrı veya tanrıça heykelcikleridir. Ana tanrıç devam et

  box İslam Mezhepleri: İslam dininde başlıca üç büyük mezhep grubu vardır. Bunlar: 1. Sünnilik: Bağdat'taki halifeyi en büyük dini lider sayan İslam'ın Arap yorumu sayıla devam et

  box Raca: Hintlilerde merkezî otoritenin olmaması nedeniyle kurulan küçük devletleri yöneten kişi. devam et