Eğitim Sitesi

Mitralyöz Nedir? Mitralyöz Hakkında Kısaca Bilgi

Mitralyöz Terimi Hakkında Bilgiler

MitralyözTarih Terimi Olarak Mitralyöz:
Makineli tüfek.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Can: Alevilik, Mevlevilik gibi tarikatlarda yol kardeşine verilen addır. devam et

  box Halk: Aynı ülkede yaşayan ve o ülkenin yurttaşı olan insan topluluğudur. devam et

  box Homo Sapiens: Günümüzde yeryüzünde var olan tek insan türüdür. Soyu tükenmiş olan Neanderhal ve Cro-Magnon insanları da bu türdendir. Büyük olasılık devam et

  box Hars: Kültür. devam et

  box Faşizm: İtalya'da Mussolini'nin önderliği altında 1919'da başlayan, adını 1922-1943 yılları arasında iktidarda bulunan Faşist partiden alan, sendikalara, devam et

  box Areopağ: İlkçağ'da Atina Kent Devleti'nde krallık yönetiminin yıkılmasından sonra kurulan Aristokratlar (köle sahipleri) meclisidir. Bir tür hükümet görevlisi devam et

  box Serdar: Savaş halindeki ordu kumandanına verilen unvan. Serasker de denir. (Serdar-ı Ekrem: Başkumandan) devam et

  box Panayır: Belli zamanlarda kurulan ve sergi niteliği taşıyan büyük pazar. devam et