Eğitim Sitesi

Miskal Nedir? Miskal Hakkında Kısaca Bilgi

Miskal Terimi Hakkında Bilgiler

MiskalDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Miskal:
Ağırlık ölçüsü; her bir mıskal, 4.6875 gram yani dört buçuk gramdan biraz fazla ağırlığa (4 kırata) eşittir.

 

MiskalMatematik-Geometri Terimi Olarak Miskal:
4,810 gram olan bir ağırlık ölçü birimine verilen ad.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Sûr: İsrafil adlı meleğin, kıyametin kopacağı ve insanların yeniden diriltilecekleri zaman üfleyeceği, gerçek niteliğini sadece Yüce Allah'ın bildiği araç. devam et

  box Tecvit: 1. Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan bilim. Kelimelerin söylenişinde, seslerin çıkışlarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. 2. Bir işi gü devam et

  box Şefkat: Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik. devam et

  box Nasrani: Îsâ aleyhisselâma inananlardır. devam et

  box Nankör: Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen. İyilikbilmez. devam et

  box Adâlet-i İctimâiyye: Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi. devam et

  box Tercüme: Bir dildeki bir sözü, bir metni başka bir dile aynen aktarmak. devam et

  box Dergâh: 1. Kapı, eşik, sığınılacak yer, makam, tekke, zaviye, hankâh. 2. Bir tarikat şeyhi ile o tarikata mensup dervişlerin toplanıp ibadet yaptıkları ve devam et