Eğitim Sitesi

Milk Nedir? Milk Hakkında Kısaca Bilgi

Milk Terimi Hakkında Bilgiler

MilkHukuk Terimi Olarak Milk:
kudret; tasarruf; mülk

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tecezzî: Parçalara ayrılma, bölünme; doğranma. devam et

  box İnhisar: Tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması devam et

  box Pedersahi: Ataerkil devam et

  box Rehin: Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı leh devam et

  box Asliye Hukuk Mahkemesi: Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri dışında kalan bütün hukuk davalarına bakan mahkemedir. devam et

  box İ'lâmât: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge devam et

  box Kamu Malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar. devam et

  box Halefiyet: Ardıl, yerine geçme, yerine geçen. devam et