Eğitim Sitesi

Mezrûât Nedir? Mezrûât Hakkında Kısaca Bilgi

Mezrûât Terimi Hakkında Bilgiler

MezrûâtHukuk Terimi Olarak Mezrûât:
ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tevellüt: doğum; doğma devam et

  box Şahsi edim: Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü. devam et

  box Za'f-ı te'lif: Yazma bozukluğu , ifade bozukluğu devam et

  box Uyuşmazlık Mahkemesi: Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme. devam et

  box Muvafakat: uygun görme; onama; razı olma; rızası olma devam et

  box Ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip devam et

  box Mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeyler devam et

  box Tekabül etmek: karşılamak; karşılık olmak devam et