Eğitim Sitesi

Mezrûât Nedir? Mezrûât Hakkında Kısaca Bilgi

Mezrûât Terimi Hakkında Bilgiler

MezrûâtHukuk Terimi Olarak Mezrûât:
ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Iskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal devam et

  box Birleştirme (Davaların Birleştirilmesi): Aralarında bağlantı olan, biri hakkında verilecek kararın diğer dava sonucu etkileyecek olması durumunda her iki davanın birlikte yürütülmesi. devam et

  box İcbar: Zorlamak devam et

  box Mütemmim Cüz: Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanm devam et

  box Medeni Semere: Tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan semere devam et

  box Karar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçi devam et

  box Âmme hükmî şahsiyeti: Kamu tüzel kişiliği devam et

  box Navlun: deniz yoluyla yapılan taşıma karşılığında ödenen ücret devam et