Eğitim Sitesi

Mevlevilik Nedir? Mevlevilik Hakkında Kısaca Bilgi

Mevlevilik Terimi Hakkında Bilgiler

MevlevilikTarih Terimi Olarak Mevlevilik:
Mevlana Celalettin Rumi'nin oğlu sultan Velet tarafından, Mevlana'nın ölü-münden sonra, XIII. yüzyıl-da Konya'da kurulan, temeli Mevlana'nın görüşle-rine dayanan, evreni tanrı-nın bir belirtisi sayan, varlığın birliği ilkesini benimseyen, insanı evrenin özü olarak gören, müzikli, rakslı tören-lerle tanrıya ulaşmayı amaçlayan sünni tarikattır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Tekfur: Bizans İmparatorluğu'nda valilerle Anadolu'daki ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad. devam et

  box Destroyer / Muhrip: Orta çapta toplarla donatılmış, orta tonajlı, çok hızlı ve çevik savaş gemisi. devam et

  box Ecnebi: Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı. devam et

  box Serasker: Osmanlı İmparatorluğu'nda, sadrazamlık görevi bulunmaksızın ordunun komutanlığını yapan vezirlere verilen san. Daha sonra Harbiye Nazırı (Milli Savunm devam et

  box Müselles: 1- Üçlü ittifak. 2- Üç bölümden oluşan. devam et

  box Navlun: Gemi kirası. Gemiye yüklenen malın taşınması için istenen ücret. devam et

  box Muhtıra: 1.Herhangi bir şeyi anımsatmak, bir konuda uyarmak için yazılan yazı. 2.Bir devletin başka bir devlete siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uya devam et

  box Erdel: Macaristan'da, bugün Transilvanya denilen bölgeye Osmanlıların verdiği isim. devam et