Eğitim Sitesi

Mevkufat Nedir? Mevkufat Hakkında Kısaca Bilgi

Mevkufat Terimi Hakkında Bilgiler

MevkufatOsmanlıca Terimi Olarak Mevkufat:
Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para. Bu görevi yerine getiren kişilerede mevkufatçı denirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Ağa Gediklileri: Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak devam et

  box Barok: 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da görülen sanat akımı. devam et

  box Defterdar: Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler. devam et

  box Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek a devam et

  box Reaya: Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. devam et

  box Ahi Babalık: Debbağlar (dericiler) ve saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara verilen resim unvandı. Ahi babalık zaman zaman "mimar ağalığı" unvanıyla birlikte devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et

  box Otağ-ı Hümayun: Padişah çadırı. devam et