Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Metin Donanımı Nedir? Metin Donanımı Hakkında Kısaca Bilgi

Metin Donanımı Terimi Hakkında Bilgiler

Metin DonanımıEdebiyat Terimi Olarak Metin Donanımı:
Bir metni oluşturan, metin dokusu içinde yer alan yazınsal, toplumsal, tarihsel, kültürel öğelerin ve gereçlerin tümü.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Divan: Divan edebiyatında şairlerin belli bir düzene göre şiirlerinin toplandıkları yapıt. devam et

  box Plastik Sanatlar: Nesnelerin değişik şekillerde işlenmesiyle oluşturulan, üç boyutluluk ve hacimlilik özellikleri gösteren mimari, resim, heykel gibi görsel sanatlar. devam et

  box Saya: Aşık edebiyatında nesir. Mensur karşılığı olarak da sayalı kullanılır. Secili (müsecca) nesre ise ayaklı saya adı verilir. devam et

  box Temel Çatışma: Anlatıma dayalı edebî metinlerde gerilimi sağlayan, olayların dayandığı asıl unsur. Eserin bütününde işlenen ve çoğunlukla zıtlıklara dayalı, diyalekt devam et

  box Satirik Şiir: Birini yermek ya da toplumsal düzensizlikleri eleştirmek için yazılmış şiir. Bu tür şiirler; Batı edebiyatında "satirik", halk edebiyatında "taşlama", devam et

  box Tevârüd: İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması. devam et

  box Entimizm: İçtencilik. devam et

  box Müntehabât: Seçilmiş şeyler. Çokluk aynı türde kaleme alınmış, bir veya daha fazla yazarlara ait yazılar arasından yapılan seçmelerle meydana getirilmiş eser; seç devam et