Eğitim Sitesi

Methiye Nedir? Methiye Hakkında Kısaca Bilgi

Methiye Terimi Hakkında Bilgiler

MethiyeEdebiyat Terimi Olarak Methiye:
Bir kimseyi övmek, yüceltmek amacıyla yazılan şiir.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Dekadan: Fransa'da, 19. yüzyılda natüralizime kaşı çıkan simgecilik akımına öncülük eden sanatçılara verilen ad. devam et

  box Hâfız-I Kütüb: Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı. devam et

  box Muamma: 1- Belli kurallara uyarak bir insan adı çıkacak biçimde düzenlenmiş manzum bilmece. 2- Başta Esmâ'yı Hüsnâ (Allah'ın doksan dokuz güzel ismi) olmak devam et

  box Gezmece: Aşıkların yolculukta uğradıkları yerleri anlatan methiyeli veya taşlamalı deyişler. Gezmeceler onbirli destan veya sekizli kesik (semai) biçiminde söy devam et

  box Çokanlamlılık: Bir sözcüğün birden fazla anlamı yansıtır duruma gelmiş olma durumu. devam et

  box Makta: Gazel ya da kasidenin son beyti. devam et

  box Kitabe: Yazıt. devam et

  box Ramazaniye: Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside. devam et