Eğitim Sitesi

Meşrutiyet Edebiyatı Nedir? Meşrutiyet Edebiyatı Hakkında Kısaca Bilgi

Meşrutiyet Edebiyatı Terimi Hakkında Bilgiler

Meşrutiyet EdebiyatıEdebiyat Terimi Olarak Meşrutiyet Edebiyatı:
Türk edebiyatının tarihsel gelişimi içinde II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) Cumhuriyet'e (1923) kadar süre içinde edebiyatla ilgili oluşumların tümüne verilen ad.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Epizot: 1- Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay; müzikte temaları birbirinden ayıran serbest yazılmış bölümler; tiyatroda bir aksiy devam et

  box Delâlet: Söz ile anlam arasındaki bağlantı. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırdığı anlam. İki başlıkta incelenir: Sözle alakalı o devam et

  box İleti: Sanatçının ya da yazarın eseriyle iletmek istediği asıl düşünceye verilen addır. devam et

  box Makta: Gazel ya da kasidenin son beyti. devam et

  box Hakaniye Lehçesi: Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı sahasında konuşulup yazılan ve 14. yy’dan itibaren Çağatayca adını alan Doğu Türkçesi. devam et

  box Ruzname: Tanzimat'tan sonra, "günlük" türünün benzeri eserlere verilen ad. devam et

  box Epilog: Son deyiş. devam et

  box Hâfız-I Kütüb: Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı. devam et