Eğitim Sitesi

Meşruiyet Nedir? Meşruiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Meşruiyet Terimi Hakkında Bilgiler

MeşruiyetHukuk Terimi Olarak Meşruiyet:
Hukuka uygunluk.

 

MeşruiyetFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Meşruiyet:
1- Yasaya uygunluk anlamına gelir.

2- Siyaset biliminde, politik bir sisteme, devlete veya hükümete itaat edilip edilmemek, bir teoriyi benimseyip benimsememek gerektiğini belirleyen durum; bir iktidar sahibinin veya kural sisteminin haklı olması, siyasi iktidarın halkın rızasına ve onayına dayandırılması durumu.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Nahiye: bucak; bölge; kenar; kısım; çevre devam et

  box Livâ': bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak devam et

  box Keşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. devam et

  box Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazı devam et

  box Olumlu Edim: Bir şeyin yapılmasına veya verilmesine ilişkin edim. devam et

  box Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler devam et

  box Zevâid (zevait): vakıfta gelirin dağıtılmasından sonra geri kalan devam et

  box Tecziye: Cezalandırmak; ceza verme. devam et