Eğitim Sitesi

Mesleki Eğitim Nedir? Mesleki Eğitim Hakkında Kısaca Bilgi

Mesleki Eğitim Terimi Hakkında Bilgiler

Mesleki EğitimBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Mesleki Eğitim:
Fertlere, emek piyasasında geçerliliği olan bir işi yapabilmeleri için, gerekli meslekî bilgi ve davranışları kazandırarak, çok yönlü geliştirilen bir eğitim modeli, süreci.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Bütçe Çağrısı: Belediye bütçesinin hazırlanması için, belediye birimlerinin kendi dairelerinin gider bütçelerini hazırlamaları için yapılan çağrı. devam et

  box Nirengi: Ülke Jeodezik ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ana yer kontrol no devam et

  box Rücu: Geri dönme. devam et

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et

  box Orman Sınırı: Orman ile orman olmayan araziler arasındaki sınır. devam et

  box Toplu İş Sözleşmesi: Hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere, işçi sendikası ile işverenler veya işveren sendikaları arası devam et

  box Bütçe Fazlası: Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını aşan kısmı. devam et

  box Kamu Tüzel Kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare ve kurumları. devam et