Eğitim Sitesi

Mera Nedir? Mera Hakkında Kısaca Bilgi

Mera Terimi Hakkında Bilgiler

MeraHukuk Terimi Olarak Mera:
bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi

 

MeraCoğrafya Terimi Olarak Mera:
Hayvan otlatılan yerler, otlak

 

MeraBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Mera:
Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer.

 

MeraEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Mera:
Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılagelen arazidir. Tapu kütüğüne değil, kamu orta malları siciline tescil edilir. Mera vasfı değişmedikçe, özel mülkiyete konu olmaz, zamanaşımı ile kazanılamaz.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Malik: Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi. devam et

  box Ahkâmı Mütehalife: Aykırı değişik hükümler. devam et

  box Tevakkuf: bağlı olma; durma devam et

  box Menafiiumumiye: Kamu yararı devam et

  box Kifâyet: kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik devam et

  box Mülki: ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin devam et

  box Amil: Yapan; etken; etmen; sebep; faktör devam et

  box Muteber: geçerli; itibarlı; hatırı sayılır; güvenilir; sağlam devam et