Eğitim Sitesi

Mensur Nedir? Mensur Hakkında Kısaca Bilgi

Mensur Terimi Hakkında Bilgiler

MensurEdebiyat Terimi Olarak Mensur:
Düz yazı

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Kalenderi: Saz şairlerinin aruzun mef'ulü mefailü,mefailü feulün kalıplarına göre düzlükleri ve özel bir ezgiyle söyledikleri şiir türü. devam et

  box Siyasetname: Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser. devam et

  box Ahreb Ve Ahrem: Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef'ulü ile başlayanlara ahreb, mef'ulün ile başlayanlara ahrem denir. devam et

  box Anlatı: Roman, öykü, oyun, masal gibi türlerde bir olay dizisini yazınsal biçimde anlatma eylemi. devam et

  box Fahriye: Kasidede, divan şairinin kendisini övdüğü bölüm. devam et

  box Dramatik Örgü: Tiyatro eserlerindeki olay örgüsü. devam et

  box Varsağı: Bre, Hey gibi ifadeleri içeren, beste ile söylenen âşık edebiyatı nazım şekli. devam et

  box Yaşam Öyküsü: Ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, kendi dönemlerine katkılarını anlatan yazı ve kitapların genel adı. devam et