Eğitim Sitesi

Menşur Nedir? Menşur Hakkında Kısaca Bilgi

Menşur Terimi Hakkında Bilgiler

MenşurOsmanlıca Terimi Olarak Menşur:
Onay, Onaylamak. Padişah tarafından verilen bir ferman türü.

 

MenşurTarih Terimi Olarak Menşur:
Genellikle serdarlık, Kırım Hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı ile beylerbeyliği gibi yüksek görevlere atananlar için çıkarılan padişah buyruğudur. Genel anlamda ise; halifelerden alınan sultanlık yetkisidir. Menşur alametleri olarak Abbasi halifesi tarfından hükümranlığı tanınan devlet adamlarına, davul, tığ, teber, sancak gibi objeler gönderilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Sübaşı: Şehirlerin güvenlik işlerine bakan görevli. devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box Mihrap: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer. devam et

  box İstikraz: Ödünç alma. devam et

  box Dizdar: Osmanlı'da kale kumandanı. devam et

  box Ağalık Hakkı: Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahiplerinden birinin ölümüyle mahlül olan arazisini, hakedec devam et

  box Katip: Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi. devam et

  box Serçavuş: Baş çavuş. devam et