Eğitim Sitesi

Menşur Nedir? Menşur Hakkında Kısaca Bilgi

Menşur Terimi Hakkında Bilgiler

MenşurOsmanlıca Terimi Olarak Menşur:
Onay, Onaylamak. Padişah tarafından verilen bir ferman türü.

 

MenşurTarih Terimi Olarak Menşur:
Genellikle serdarlık, Kırım Hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı ile beylerbeyliği gibi yüksek görevlere atananlar için çıkarılan padişah buyruğudur. Genel anlamda ise; halifelerden alınan sultanlık yetkisidir. Menşur alametleri olarak Abbasi halifesi tarfından hükümranlığı tanınan devlet adamlarına, davul, tığ, teber, sancak gibi objeler gönderilirdi.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Türbedar: Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir. devam et

  box Sikke: Madeni Para. devam et

  box Altı Vergi: Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu devam et

  box Kalfa: Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların (Cariye) başı olan kadın. Padişah tarafından tayin edilirler, sarayda kendilerine ayrılan yerde otururlar devam et

  box Kürkçübaşı: Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi. devam et

  box Darülfünun: Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite. devam et

  box Atîk: Eski devam et

  box Panslavizm: Slav birliğini amaçlayan düşünce. devam et