Eğitim Sitesi

Menşur Nedir? Menşur Hakkında Kısaca Bilgi

Menşur Terimi Hakkında Bilgiler

MenşurOsmanlıca Terimi Olarak Menşur:
Onay, Onaylamak. Padişah tarafından verilen bir ferman türü.

 

MenşurTarih Terimi Olarak Menşur:
Genellikle serdarlık, Kırım Hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı ile beylerbeyliği gibi yüksek görevlere atananlar için çıkarılan padişah buyruğudur. Genel anlamda ise; halifelerden alınan sultanlık yetkisidir. Menşur alametleri olarak Abbasi halifesi tarfından hükümranlığı tanınan devlet adamlarına, davul, tığ, teber, sancak gibi objeler gönderilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Baltacı: Sarayda harem muhafızlarına verilen ad. / Seferler sırasında askeri birliklerin önünde giden ve yolların kapanmasına neden olan ağaçları kesen eli bal devam et

  box Ağam Çırağı: Vezir dairelerinde istihdam olunan "iç ağa" ların hizmetkarları, acemelik devresini geçerek bir mertebe yükselmiş olanlarına verilen addı. Bu gençler, devam et

  box Resm: Bazı iş ve eşyadan alınan vergi ve ya harç. devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et

  box Hazine-i Hassa: Padişahın şahsi gelir ve malları. devam et

  box Humbaracı: Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri. devam et

  box Hassa: Hükümdara ait. devam et

  box İcmal: Özet, kısaltma. devam et