Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Menşur Nedir? Menşur Hakkında Kısaca Bilgi

Menşur Terimi Hakkında Bilgiler

MenşurOsmanlıca Terimi Olarak Menşur:
Onay, Onaylamak. Padişah tarafından verilen bir ferman türü.

 

MenşurTarih Terimi Olarak Menşur:
Genellikle serdarlık, Kırım Hanlığı, vezirlik, kazaskerlik, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı ile beylerbeyliği gibi yüksek görevlere atananlar için çıkarılan padişah buyruğudur. Genel anlamda ise; halifelerden alınan sultanlık yetkisidir. Menşur alametleri olarak Abbasi halifesi tarfından hükümranlığı tanınan devlet adamlarına, davul, tığ, teber, sancak gibi objeler gönderilirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Aslah (eslah): En uygun (Vakfiyelerde en uygun oğul diye geçer) devam et

  box Şer'i: İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk. devam et

  box İaşe: Yedirip, içirme, bakma, besleme. devam et

  box Cebelü (Cebeli): Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı asker. devam et

  box Altı Vergi: Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu devam et

  box Yenisaray: Topkapı Sarayı. devam et

  box Tenkid: Eleştiri. devam et

  box Kapan: Yiyecek ve giyecek ürünlerinin toptan satıldığı kapalı çarşılar. devam et