Eğitim Sitesi

Menkul Değer Nedir? Menkul Değer Hakkında Kısaca Bilgi

Menkul Değer Terimi Hakkında Bilgiler

Menkul DeğerEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Menkul Değer:
Bir sermayeyi temsil eden ve sahibine uzun vadeli gelir sağlayan kıymetli evrak.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Hissedar Değeri: Bir şirketin yönetiminin hissedarlara karlılığı ve hisse değerini artırmak ve temettü ödemek suretiyle yarattığı değer. devam et

  box Çok Fiyat Sürekli Müzayede Sistemi: Çok fiyat yöntemi; bir menkul değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak teker teker karşılaştırılması devam et

  box Reel Sektör (Reel Kesim): Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesimdir. Bu kesimin gerçe devam et

  box Kefalet: Borçlu dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeye borçtan sorumlu olacak şekilde imza atmaları. devam et

  box Borsa: 1- Ticarî ve malî işlemlerle uğraşan kişilerin alım satım işlerini yapmak için toplandıkları yer. 2- Sermaye Borsaları, menkul kıymetlerin ticareti devam et

  box Temerrüt: 1- Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı "Kâr Payı Kuponları" karş devam et

  box Keşide Etmek: Düzenlemek devam et

  box Dönemsel Faiz: Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder. devam et