Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Menkul Değer Nedir? Menkul Değer Hakkında Kısaca Bilgi

Menkul Değer Terimi Hakkında Bilgiler

Menkul DeğerEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Menkul Değer:
Bir sermayeyi temsil eden ve sahibine uzun vadeli gelir sağlayan kıymetli evrak.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Ticaret Açığı: Bir ülke ithalatında ihracatı aşan miktar. devam et

  box Üye İşyeri: Banka ve finansal kuruluşlarla yaptıkları sözleşme çerçevesinde mal ve hizmet satımı için kart kabul etmeye yetkili kılınan iş yerleri. devam et

  box Fesih: Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde sona erdirilmesidi devam et

  box Hazine: Devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurumdur. devam et

  box Temerrüt Alım Satım: Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu'nun belirlediği süreyi doldurması halinde, sürenin bitimini takip eden ilk iş günü işlem konusu hisse senetlerin devam et

  box Rehin: Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ve borç ödenince geri alınan kıymetli eşya anlamında kullanılır. devam et

  box İşgücü: Genel anlamıyla bir ülkede çalışan ya da iş arayan bireylerin toplam sayısı. devam et

  box İhraçcı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli id devam et