Eğitim Sitesi

Menfii Tesbit Nedir? Menfii Tesbit Hakkında Kısaca Bilgi

Menfii Tesbit Terimi Hakkında Bilgiler

Menfii TesbitHukuk Terimi Olarak Menfii Tesbit:
Borçlu olmadığının tespiti

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Âlicenab: Yüksek ahlaklı devam et

  box Tanık: 1- Duruşmada veya koğuşturmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit. 2- Soruşturma veya dava konusu ile ilgili bilgisi olan ve dinlenmesine devam et

  box Genel vekaletname: 1- Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi. 2- Vekalet verenin, vekile bütün hukuki iş devam et

  box Bozucu Şart: Borçlar Kanunumuzun 152/1. Maddesine göre, bozulması, kesin olmayan bir olayın gerçekleşmesine bağlanan sözleşme şartın gerçekleşmesinden itibaren geç devam et

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box İttihâz: Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma devam et

  box Ampirik: Deneye dayalı. devam et

  box Geriye Yürümek: Öncesini kapsamak, makable şamil. devam et