Eğitim Sitesi

Menâfi Nedir? Menâfi Hakkında Kısaca Bilgi

Menâfi Terimi Hakkında Bilgiler

MenâfiHukuk Terimi Olarak Menâfi:
menfaatler; yararlar; çıkarlar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Taammüt: İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak. devam et

  box Devretmek: Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek. devam et

  box Kanuni İpotek Hakkı: Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı. devam et

  box Evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak devam et

  box Sened-i hâkanî: tapu senedi devam et

  box Munsifane: insaflı ölçüde devam et

  box Geçit hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. devam et

  box Tutanak: Zabıt, zabıtnâme. Bir toplantı ve duruşma ile sorgulama sonunda düzenlenen resmî nitelikli tutanak. devam et