Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mefsuh Nedir? Mefsuh Hakkında Kısaca Bilgi

Mefsuh Terimi Hakkında Bilgiler

MefsuhHukuk Terimi Olarak Mefsuh:
feshedilmiş

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Musaddak: tasdikli; onaylı devam et

  box İlamat (i'lâmât): Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge devam et

  box İstifade: Yararlanma; faydalanma devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box Hazine: Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer tar devam et

  box Mezrûât: ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler devam et

  box Men'i Müdahale: Bir gayrimenkulün haksız işgali halinde açılan dava ve sonuçta verilen karar. devam et

  box Kazai Rüşt: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması devam et