Eğitim Sitesi

Meclis Araştırması Nedir? Meclis Araştırması Hakkında Kısaca Bilgi

Meclis Araştırması Terimi Hakkında Bilgiler

Meclis AraştırmasıSiyaset Terimi Olarak Meclis Araştırması:
Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere bir Meclis Araştırması Komisyonu aracılığıyla yapmış olduğu incelemedir.

 

Meclis AraştırmasıParlamento (TBMM) Terimi Olarak Meclis Araştırması:
Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere kendi içinden oluşturduğu özel bir komisyon marifetiyle gerçekleştirdiği bilgi edinme ve denetim çalışmasıdır.

 

  Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

  box Eylem: Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. devam et

  box Mevzuat: Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü. devam et

  box Tezkere: Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt. devam et

  box Kod Kanun: Belirli bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanunları ifade eder. Örneğin Vatandaşlık Kanunu bir kod kanun iken, bu Kanun'da değişiklik öngören bir devam et

  box Gizli Oylama: Milletvekilinin hangi yönde oy kullandığının hiçbir şekilde belli olmadığı oylama şeklidir. Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan beyaz (kabul), kırmızı ( devam et

  box Devlet Bakanı: Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi. devam et

  box Genel Başkan: Bir kurum veya kuruluşun idaresinden bütünüyle sorumlu olan kimse. devam et

  box Soru Önergesi: Başbakan veya bir bakandan açık ve belli bir konuda bir önergeyle yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılmak üzere bilgi istemektir. devam et