Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Meccanî Nedir? Meccanî Hakkında Kısaca Bilgi

Meccanî Terimi Hakkında Bilgiler

MeccanîHukuk Terimi Olarak Meccanî:
parasız; bedava

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fürûht: satma; satım; satış devam et

  box Deniz Hukuku: Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. ni devam et

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et

  box Kâtib-i Adil: Noter. devam et

  box Tedviren: Vekaleten devam et

  box Gayr-i melhûz: beklenmedik; imkansız; olanaksız devam et

  box Mesâkin: meskenler; oturulacak yerler devam et