Eğitim Sitesi

Mebde Nedir? Mebde Hakkında Kısaca Bilgi

Mebde Terimi Hakkında Bilgiler

MebdeHukuk Terimi Olarak Mebde:
evvel;başlangıç; prensip; ilk unsur

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Te'villi ikrar: Yoruma müsâid ikrar. Sanığın ikrarının yoruma müsaid olması durumunda yargıtay bunu kabul etmemektedir. devam et

  box Batıl: doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen devam et

  box Kadri maruf: Takdir edilen miktar. devam et

  box Memur: kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir. devam et

  box Talil: Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama. devam et

  box Sây: emek; çalışma devam et

  box Saylık: İçerisinde düz taşların bulunduğu, imar ihyaya elverişli arazi. devam et

  box İbra: Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi devam et