Eğitim Sitesi

Mazruf Nedir? Mazruf Hakkında Kısaca Bilgi

Mazruf Terimi Hakkında Bilgiler

MazrufYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Mazruf:
Bir şeyin muhtevası yani içine aldığı şey. Mevzu. Bir kitaba göre metni.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Kettâb: Güzel yazı yazmayı kendisine meslek edinen sanatkâra eskiden verilen isim. Yakut al-Musta'sımî'den sonra hattat denilmiştir; devam et

  box Tırnak Mühre: Şemse kapları parlatmak için kullanılan, açılmış kurşun kalemi şeklindeki mühreye verilen ad. Damar mühresi de denilir. devam et

  box Altın: Tezhib sanatının başlıca malzemesidir. Bugün tezhib sanatı ile uğraşan müzehhibler altını varaklar halinde hazır temin etmektedirler. Eski olan altını devam et

  box Parça Su: Kesme ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Ecder: Ejder. Ejderhadan kısaltılarak söylenir. Yılana benzer. Ancak ayaklı, kanatlı ve ağzından alevler püskürdüğüne itikat olunan bir mevhum hayvan. Bir ne devam et

  box Hâkk: Kazıma; bir şeyin üstünü çelik kalemle yazı veya resim olarak oyma işi. devam et

  box Makili Yazı: Hiçbir parçasında yuvarlaklık olmayan, düz, dik ve köşeli bir yazı biçimidir. Kûfî yazı, bu yazıdan gelişmiştir. devam et

  box Yazana: Basılmamış, yazılarak çoğaltılmış. devam et