Eğitim Sitesi

Mazruf Nedir? Mazruf Hakkında Kısaca Bilgi

Mazruf Terimi Hakkında Bilgiler

MazrufYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Mazruf:
Bir şeyin muhtevası yani içine aldığı şey. Mevzu. Bir kitaba göre metni.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Hatip Ebrusu: H. XII. (Milâdi XVIII.) yüzyılda Ayasofya hatibi olduğu bilinen zatın yaptığı ebrulara ve benzerlerine verilen ad. Belirgin olmayan dörtgen köşelerind devam et

  box Müznib: Suç işleyen, günahkâr. Ketebe ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box Mahkuk: Maden, taş, tahta vesaire üzerine demir kalemle çukur veya kabartma olarak yazının oyulması. devam et

  box Şakk-ı Kalem (Şakkı Kalem): Eski kamış kalemlerin ucunu dikine olarak çatlatma. devam et

  box Kümmi: Eski yazma kitap çeşitlerinden, birinin adıdır. Uzunlamasına ve küçük olan bu kitapları, eskiden âlimler yenlerinde taşımak üzere yaptırmışlardır. devam et

  box İstilize Tabiat: Tabiattan örnek alarak sade teferruata verilen tezyinî mahiyete ıtlak olunur. devam et

  box Katığ: Katı'a kelimesinin katığ olarak kullanıldığı da görülmüştür. devam et

  box Pafta: Kartuş-pafta ile ilgili bilgilere bakınız. devam et