Eğitim Sitesi

Mazmûn Nedir? Mazmûn Hakkında Kısaca Bilgi

Mazmûn Terimi Hakkında Bilgiler

MazmûnHukuk Terimi Olarak Mazmûn:
ödenmesi gereken şey

 

MazmunEdebiyat Terimi Olarak Mazmun:
Belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz ve benzetmeler. Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı gerçek ya da mecaz anlama, asıl anlamı yanında taşıyan bir isme, bir atasözüne, âyete, hâdise, olaya, bir şeyi onun özelliklerini çağrıştıracak sözcük ya da sözcük gruplarının veya dizelerin içine yerleştirmeye mazmun denir. Örnek:

Çıhma yârim giceler ağyar te'nından sakın
Sen meh-i evc-i melâhatsin bu noksândır sana

Fuzulî

(Sevgilim, gece yarıları dışarı çıkma, yabancıların ayıplarından sakın. Sen güzellik göğünün en yüksek yerindeki dolunaysın, gece çıkmak sana yakışmaz, kusur sayılır.)
Fuzuli'nin bu beytinde sevgili, güzelliğin doruğundaki aya benzetiliyor. Ayın en güzel hali dolunaydır. Dolunay güneşin batmasından önce doğar. Dolunayın gece yarısı çıkması ay tutulmasıyla olabilir. Ay tutulduğunda noksandır, kusurludur, güzelliğini kaybeder. Fuzulî, bu beytinde "noksan" ve "ta'n" sözcükleriyle bir ay tutulması mazmunu yapıyor.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Hibe: bağışlama devam et

  box Resmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge. devam et

  box Maddi Hata: Esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata. devam et

  box Tahsis: Emrine verme; özgüleme. devam et

  box Örf ve Adet: Topluluk içerisinde kök salmış olup, uyulması gereken gelenekler. devam et

  box Celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı devam et

  box İttisâl: Bitişme; kavuşma; yakınlık devam et

  box Kaza-î merci: yargı organı; mahkeme devam et