Eğitim Sitesi

Mavna Nedir? Mavna Hakkında Kısaca Bilgi

Mavna Terimi Hakkında Bilgiler

Mavnaİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Mavna:
Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir gemi.

 

MavnaSanat Terimi Olarak Mavna:
Gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Muhtıra: Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı. devam et

  box Bahriye: Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü. devam et

  box Taahhüt (taahhüd): 1- Söz verme, yüklenim. 2- Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme. devam et

  box Zapt: 1- Zor kullanarak ele geçirme, elde etme. 2- Tutma, egemen olma, zorla tutma. 3- Yazıya geçirme. 4- Hatırında tutma. devam et

  box Rüştiye: (Osmanlı Devleti'nde) Eskiden aşağı yukarı şimdiki ortaokul derecesinde olan okullara verilen ad. devam et

  box Vakum: 1- Havası alınmış. 2- Basıncı düşürülmüş. devam et

  box Sine: Göğüs. devam et

  box Müzakere: Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma. devam et