Eğitim Sitesi

Matuf Nedir? Matuf Hakkında Kısaca Bilgi

Matuf Terimi Hakkında Bilgiler

MatufHukuk Terimi Olarak Matuf:
yöneltilmiş; yönelik

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek devam et

  box Kuyûd: kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler devam et

  box Takarrür etmek: kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan kararlar devam et

  box Rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim devam et

  box Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam et

  box Telvis etmek: kirletmek devam et

  box Acele itiraz: Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz devam et

  box Karar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçi devam et