Eğitim Sitesi

Masrûf Nedir? Masrûf Hakkında Kısaca Bilgi

Masrûf Terimi Hakkında Bilgiler

MasrûfHukuk Terimi Olarak Masrûf:
sarfedilmiş; harcanmış

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Haiz: sahip; elde bulunduran; taşıyan devam et

  box Mamelek: malvarlığı devam et

  box Gaip: 1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi. 2- Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğ devam et

  box Kişisel Edim: Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken edim. devam et

  box Müktesip: iktisap eden; kazanan; edinen devam et

  box Arama (Önleme Araması): Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi. devam et

  box Zilyetliğin Havalesi: Devir olunacak malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde, mülkiyetin devri amacıyla devredenin, bu kişiden malın devralacak olana teslimini istenm devam et

  box İfa Yeri: Borcun yerine getirilmesi gereken yerdir. devam et