Eğitim Sitesi

Maslahat Nedir? Maslahat Hakkında Kısaca Bilgi

Maslahat Terimi Hakkında Bilgiler

MaslahatHukuk Terimi Olarak Maslahat:
emir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; iş

 

MaslahatKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Maslahat:
İnsanlığın yararına olan şeyler. Önemli iş, mesele.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yargı Erki: Yargı gücü; yargı işini yerine getirebilme gücü devam et

  box Mamafih: Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam et

  box Nükûl: vazgeçme; cayma; kaçınma devam et

  box Arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi devam et

  box Müşârün-ileyh: adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse devam et

  box İttihâz: Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma devam et

  box Faraziye: Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususi devam et

  box Münaziünfih: niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu devam et