Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Masarifi muhakeme Nedir? Masarifi muhakeme Hakkında Kısaca Bilgi

Masarifi muhakeme Terimi Hakkında Bilgiler

Masarifi muhakemeHukuk Terimi Olarak Masarifi muhakeme:
muhakeme masrafları

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sukut: düşme; düşüş devam et

  box Filhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu devam et

  box Vâris: mirasçı devam et

  box Der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava devam et

  box Tapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam et

  box Boşanma İlamı: Mahkemenin boşanmayı kesin hükme bağladığını belirterek verdiği resmi belge. devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Deniz Hukuku: Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. ni devam et