Eğitim Sitesi

Masarif Nedir? Masarif Hakkında Kısaca Bilgi

Masarif Terimi Hakkında Bilgiler

MasarifHukuk Terimi Olarak Masarif:
masraflar; giderler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nef'î: çıkar ile ilgili; faydacı devam et

  box Ortaklık Senedi: Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet. devam et

  box Sorgu: 1- Şüpheli veya sanığın hâkimce ifadesinin alınması ve soru sorulması. 2- Sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak yargıç karşısındaki beyanı, devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren tem devam et

  box Mütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karş&# devam et

  box Kanuni İntifa Hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kulla devam et

  box Yargılama Giderleri: Mahkeme masrafları devam et