Eğitim Sitesi

Manevi Kültür Nedir? Manevi Kültür Hakkında Kısaca Bilgi

Manevi Kültür Terimi Hakkında Bilgiler

Manevi KültürFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Manevi Kültür:
Bir toplumsal gelişme süreci içinde gerçekleştirilen değer, inanç, bilgi, kural, gelenek ve göreneklerin tümü.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Hiyerarşi: 1- Tüm gücün en geniş ölçüde en üst kademede bulunandan en alttakine doğru sıralandığı sosyal örgütleniş biçimi. 2- Makam sırası, basamak, derece d devam et

  box Üretim: Mal ve hizmetlerin fayda sağlamak amacı ile biçiminin, yerinin ve adedinin değiştirilmesine üretim denir. Örneğin, fayda sağlamak amacı ile buğday to devam et

  box Ülke: Devletin egemenlik hakkını kullandığı sınırları belirli toprak parçasıdır. devam et

  box Sessiz Konuşma: Düşünme işleminin imgelemede olduğu gibi nesnelerin görüntüleriyle değil, kavramların ve sözcüklerin zihinde canlandırılmasıyla yapılmasıdır. Davranış devam et

  box Hipnoz: Sözle, bakışla ya da yardımcı nesneler kullanarak telkinle oluşturulan yapay uyku halidir. Hipnoz görünüşte uykuya benzeyen, ancak kişinin, hipnozu ya devam et

  box Üst Kültür: Bir arada yaşan toplumların kültürlerinden oluşmuş ortak kültür. devam et

  box İnanç: Genel olarak, bir şeyin ya da kimsenin varlığına, bir iddianın doğruluğuna inanma, biri için güven besleme durumu. devam et

  box Kavramcılık (konseptüalizm): Orta Çağın son dönemindeki fikir akımı. Tümellerin kendi başına varlıkları olmadığını, bunların düşünceyle ilgili varlıklar olarak yalnızca bilinç tas devam et