Eğitim Sitesi

Manda Yönetimi (Güdüm) Nedir? Manda Yönetimi (Güdüm) Hakkında Kısaca Bilgi

Manda Yönetimi (Güdüm) Terimi Hakkında Bilgiler

Manda Yönetimi (Güdüm)Tarih Terimi Olarak Manda Yönetimi (Güdüm):
Birinci Dünya Savaşı sonrası, siyasal ve ekonomik gücü yeterli olmayan ya da bunları yeterince kullanmasını beceremeyen, kendi kendini yönetemeyen kimi ülkeleri belirli bir düzeye eriştirip bağımsızlığına kavuşturmak üzere, o zamanki birleşmiş uluslar örgütü (Milletler Cemiyeti) yönetmek için bir büyük devlete verilen yetkidir. Emperyalist devletler kendilerine bırakılan topraklarda manda (güdüm) ve himaye (korumacılık) adı altında yönetimler oluşturarak sömürü yöntemlerini değiştirmişlerdir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Babai: Babaîlik tarikatından olan kimse. devam et

  box Dönüm: 1.000 m²lik bir alan ölçüsü. devam et

  box Temerküz: Bir yerde toplanma. devam et

  box Libre: Roma'da kullanılan 327 gramlık ağırlık birimi. devam et

  box Şakirt: Talebe. Öğrenci. devam et

  box Gılgamış: Tarihin ilkyazılı destanıdır. Gılgamış, eski Asur ve Babil destanlarında adı geçen bir kahramandır. Üçte ikisi tanrı ve üçte biri insan olarak anlat devam et

  box Yasa: Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırım devam et

  box İncil: İsa Peygamber'e indirilen, "Yeni Ahit" olarak da bilinen, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı azizler tarafından ayrı ayrı derlenip devam et