Yazılı Sınav Soruları
21 Ekim 2016 Cuma

Manda Yönetimi (Güdüm) Nedir? Manda Yönetimi (Güdüm) Hakkında Kısa Bilgi

Manda Yönetimi (Güdüm)Tarih Terimi Olarak Manda Yönetimi (Güdüm) :
Birinci Dünya Savaşı sonrası, siyasal ve ekonomik gücü yeterli olmayan ya da bunları yeterince kullanmasını beceremeyen, kendi kendini yönetemeyen kimi ülkeleri belirli bir düzeye eriştirip bağımsızlığına kavuşturmak üzere, o zamanki birleşmiş uluslar örgütü (Milletler Cemiyeti) yönetmek için bir büyük devlete verilen yetkidir. Emperyalist devletler kendilerine bırakılan topraklarda manda (güdüm) ve himaye (korumacılık) adı altında yönetimler oluşturarak sömürü yöntemlerini değiştirmişlerdir.

 

Benzer Tarih Terimleri :