Eğitim Sitesi

Manda Nedir? Manda Hakkında Kısaca Bilgi

Manda Terimi Hakkında Bilgiler

MandaHukuk Terimi Olarak Manda:
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik.

 

MandaTarih Terimi Olarak Manda:
1- Yabancı bir devletin güdümü altına girmek, egemenlik kaybı.

2- Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri kendi kendilerini yönetecek seviyeye gelinceye kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bir büyük devlete verilen vekillik.

 

Mandaİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Manda:
1- 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya dek Uluslar Birliği adına yönetmek üzere kimi büyük devletlere verilen vekillik.

2- Bir devletin başka bir devletin yönetimine girip dış işlerinde yetkisiz, iç işlerinde bağımsız olma durumu.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mülâhaza: düşünce; görüş devam et

  box Merhun: rehnedilen mal devam et

  box Mukabil: karşılık; karşı devam et

  box Medeni Nikah: Nüfus idaresi tarafından kabul edilen ve yasalara göre yapılan resmi evlenme işlemi. devam et

  box Tevzi: dağıtma devam et

  box İntihâb: Seçme; seçilme; seçim devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Miras(Tereke): Miras bırakanın mal varlığının toplamı. devam et