Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Malumat-i zaruriyye Nedir? Malumat-i zaruriyye Hakkında Kısaca Bilgi

Malumat-i zaruriyye Terimi Hakkında Bilgiler

Malumat-i zaruriyyeHukuk Terimi Olarak Malumat-i zaruriyye:
Zorunlu bilgi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mutavassıt: Aracı; aracılık eden; vasıta olan devam et

  box Müteferriât: teferruat; ayrıntı devam et

  box Mülhak evkaf (vakıf): vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından yönetilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen vakıflar devam et

  box Filhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu devam et

  box Yerel Yönetim: İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kiş devam et

  box Rayiç Değer: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri. devam et

  box İlam: 1- Kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararı. 2- Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge. devam et

  box Satış Sözleşmesi: Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi. devam et