Eğitim Sitesi

Maliye Nazırı Nedir? Maliye Nazırı Hakkında Kısaca Bilgi

Maliye Nazırı Terimi Hakkında Bilgiler

Maliye NazırıOsmanlıca Terimi Olarak Maliye Nazırı:
Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatının yöneticisi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Ağa Paşa: Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı. devam et

  box Yaver: Devletin ileri gelenleri ile komutanların yanında bulunup onların emirlerini yazmakla ve yerine iletmekle görevli kimse. devam et

  box Şıkk-ı evvel defterdarı: 1.kısım ve 2. kısım olarak ikiye ayrılan defterdarlık teşkilatının 1.kısmı. 2. kısımada Şıkk-ı sani adı verilirdi. devam et

  box Âdet-i Ağnam: Koyun ve keçiden alınan vergiye verilen isimdi. Her sene, ağnam müdürü olan kişi tarafından "sayıcılar" ve memurlar belirlenen bölgelere gönderilirler devam et

  box Arâzi-i mîrîye: Mîrî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye devam et

  box Abkeş: Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "k devam et

  box Sakalar Kethüdası: Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Görevi divan toplantılarında vezirlere ibrik ve havlu tutmaktır. devam et

  box Nüve: Essas, öz. devam et