Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Mali Tablolar Nedir? Mali Tablolar Hakkında Kısa Bilgi

Mali TablolarEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Mali Tablolar :
Türk Vergi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nca bazı şirketler için zorunlu olarak tutulan, şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu hazırlamak ve yayınlamak (halka açık şirketler, aracı kurumlar vb.) zorunda oldukları ve ilgili şirketin performansını gösteren, standartlaştırılmış muhasebe kayıtlarıdır. Başlıcaları bilanço, gelir-gider tablosu, satılan malın maliyeti, kâr dağıtım, fon ve nakit akım tablolarıdır.

 

Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri :