Eğitim Sitesi

Makule Nedir? Makule Hakkında Kısaca Bilgi

Makule Terimi Hakkında Bilgiler

MakuleHukuk Terimi Olarak Makule:
çeşit; tür; soy

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bila: ... sız (olumsuzluk eki) devam et

  box İtibar: sayma; saygınlık; saygı gösterme; önem verme devam et

  box Uyarma: İkaz, ikaz etme, dikkatini çekme. Bir tür idârî disiplin cezasıdır. devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box Ma'dûd: sayılı; devam et

  box Fuzûlî: boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı devam et

  box Hini hacet: gerektiğinde devam et

  box Basiret: Doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü. devam et