Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Makrûn Nedir? Makrûn Hakkında Kısaca Bilgi

Makrûn Terimi Hakkında Bilgiler

MakrûnHukuk Terimi Olarak Makrûn:
yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tenbih: uyarma; uyarı devam et

  box Tazyik: Baskı, sıkıştırma, zorlama, baskı tatbik etme, darlaştırma. devam et

  box Telif Hakkı: Bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, telif, yazar hakkı. devam et

  box Kısa Karar: Duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar. devam et

  box İstimlak: Kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelin peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşın devam et

  box Ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mallar devam et

  box Mümtâz: üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı devam et

  box Cari Fiyat: Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce devam et