Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Makbuz Nedir? Makbuz Hakkında Kısaca Bilgi

Makbuz Terimi Hakkında Bilgiler

MakbuzZiraat (Tarım) Terimi Olarak Makbuz:
Alınan mal ya da para karşılığı verilen imzalı belge.

 

  Benzer Ziraat (Tarım) Terimleri:

  box Ekosistem: 1- Bir bölgede farklı bitki veya hayvan populasyonlarının meydana getirdiği topluluk ve etrafındaki cansız çevreye ekosistem denir. 2- Belli devam et

  box Arap Baklası: Yabancı ot tohum. (Ekin arasında yetişen otsu bitki) devam et

  box Biralık Arpa: Çoğunlukla beyaz renkli, kavuzlu, malt elde etmede kullanılan arpa. devam et

  box Götürü: Herhangi bir satın almada ya da bir işin yapılmasında ayrıntılara girilmeksizin toptan biçilen fiyat. devam et

  box Geçici Teminat: Yapılacak ihalelerde, ihaleye girecek olanlardan ihale öncesinde şartnamede belirtilen oranda ve ihale muhammen bedelinin % 3'ünden az olmamak kaydıyl devam et

  box Masraf: Gider, harcanan para. devam et

  box Sentetik Kompost: Kompost yapımında at gübresinin kullanılmadığı tamamen bitkisel artıklardan oluşan komposttur. devam et

  box Predatör: 1- Biyolojik mücadelede zararlılarla savaşta kullanılan faydalı böceklere predatör denir. 2- Bireysel gelişmesini avını değiştirerek tamamlayan böc devam et