Eğitim Sitesi

Makaddim Nedir? Makaddim Hakkında Kısaca Bilgi

Makaddim Terimi Hakkında Bilgiler

MakaddimHukuk Terimi Olarak Makaddim:
Takdim eden dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan demektir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce devam et

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et

  box İstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuç. devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box Mütâlaa: Görüş; irdeleme; düşünce. devam et

  box Ödence Davası: tazminat davası devam et

  box Müttehit: birleşik devam et

  box Hasb-el-memuriyye: memuriyet gereği devam et